Skip Navi
콘텐츠로 바로가기

会议室

  • HOME
  • >会展中心
  • >会议室

E展馆

用于长期活动,中小规模的展览会,研讨会,宴会等,可以最多分成6个小馆使用

平面图

详细信息

详细信息
位置 3楼
规模 最多可以容纳1,560人
用途 – 可用于活动,宴会,中小规模的展览会及研讨会的多功能厅
– 最多可以分成6个小馆(室)使用

详细规格

详细规格
会议室名称 大小 高度 面积 容纳力
英尺 英尺 英尺 讲义式 剧场式 宴会式
E1 19.0×10.0 62.3×32.8 3.7 12.1 190 2,045 81 160 80
E2 19.0×9.0 62.3×29.5 3.7 12.1 171 1,841 81 160 80
E3 19.0×9.0 62.3×29.5 3.7 12.1 171 1,841 81 160 80
E4 19.0×9.0 62.3×29.5 3.7 12.1 152 1,636 81 160 80
E5 19.0×19.0 62.3×62.3 3.7 12.1 369 3,972 162 320 160
E6 19.0×17.0 62.3×55.7 3.7 12.1 323 3,477 162 320 160
E1~6 45.0×36.0 149×118 3.7 12.1 1,320 17,347 780 1,560 800
E7 9.4×14.7 30.8×48.2 3.5 11.5 137 1,475 72 140 60
E8 5.3×8.7 17.4×28.5 3.3 10.8 46 495 24 40 20

附加设施

附加设施
会议室名称 横幅 宽度(米) 横幅 长度(米) 横幅位置 平面(米)
(宽x长)
大厅(米) 无限麦克风 投影仪
E1 6.8*1 1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   600Mhz*12 5000ANSI*1
E2 6.8*1 1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   5000ANSI*1
E3 6.8*1 1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   5000ANSI*1
E4 6.8*1 1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   5000ANSI*1
E5 6.8*1(右)/4*1(左) 1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   5000ANSI*2
E6 6.8*1/6.8*1 1*3.3/1*3.3 屏幕后面 4*3(200")   5000ANSI*2
E7 6.8*1         700Mhz*2 5000ANSI*1
E8 4.5*1            
상단으로 이동하기