Skip Navi
콘텐츠로 바로가기

会议室

  • HOME
  • >会展中心
  • >会议室

会议室(北)

用于国家首脑,高级会议(201号)及小规模会议
※ 亚欧厅(201号): 为2000年10月在韩国国际会展中心举行的亚欧会议特别设计的会议室,可感受到韩国传统风味及世界品味的圆形会议室.

平面图

详细信息

详细信息
位置 2楼
规模 为了举行2000年亚欧会议特别设计的高品位会议室
用途 – 201号(亚欧厅): 国家首脑,高级会议及理事会会议等,用于举行高级别会议
– 202-211号:中小规模的会议室(最少可容纳10人,最多200名的会议室,共12间室)

详细规格

详细规格
会议室名称 大小 高度t 面积 容纳力
英尺 英尺 英尺 讲义式 剧场式 宴会式e
201     428 4,607 100 200 100
202A 4.5×6.0 14.8×19.7 3.4 11.2 27 291 12 24 10
202B 4.5×6.0 14.8×19.7 3.4 11.2 27 291 12 24 10
203A 9.0×12.0 29.5×39.4 3.4 11.2 108 1,163 48 100 50
203B 9.0×12.0 29.5×39.4 3.4 11.2 108 1,163 48 100 50
203(可以集成) 18.0×12.0 59.1×39.4 3.4 11.2 216 2,326 100 200 100
204 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 581 24 50 20
205 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 581 24 50 20
206 6.0×6.5 19.7×21.3 3.4 11.2 39 420 12 24 10
207A 4.5×6.0 14.8×19.7 3.4 11.2 27 291 12 24 10
207B 4.5×6.0 14.8×19.7 3.4 11.2 27 291 12 24 10
208A 9.0×12.0 29.5×39.4 3.4 11.2 108 1,163 48 100 50
208B 9.0×12.0 29.5×39.4 3.4 11.2 108 1,163 48 100 50
208(可以集成) 18.0×12.0 59.1×39.4 3.4 11.2 216 2,326 100 200 100
209 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 581 24 50 20
210 9.0×6.0 29.5×19.7 3.4 11.2 54 581 24 50 20
211 6.0×6.5 19.7×21.3 3.4 11.2 39 420 20 40 10

附加设施

附加设施
会议室名称 横幅 宽度(米) 横幅 长度(米) 横幅位置 平面(米)
(宽x长)
大厅(米) 无限麦克风 投影仪
101 6*1 1*2.4 屏幕前面 2.4*1.8(85")   700Mhz*4 5,000ANSI*1
(移动式)
102 7*1 1*2.4 屏幕前面 3*2.4(150")   900Mhz*2 5,000ANSI*1
(移动式)
103 7*1 1*2.4 屏幕前面 3*2.4(150")   900Mhz*2 5,000ANSI*1
(移动式)
상단으로 이동하기